6 scientific names found with following ranks: Genus, Species

Scientific Names:


Genus
  ·  Pipistrellus Kaup, 1829

Species
  ·  Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
  ·  Pipistrellus maderensis (Dobson, 1878)
  ·  Pipistrellus nathusii (Keyserling & Bläsius, 1839)
  ·  Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
  ·  Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)