4 scientific names found with following ranks: Genus, Species

Scientific Names:


Genus
  ·  Chiasmia Hübner, 1823

Species
  ·  Chiasmia aestimaria (Hübner, 1809)
  ·  Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)
  ·  Chiasmia syriacaria (Staudinger, 1871)