4 scientific names found with following ranks: Genus, Species

Scientific Names:


Genus
  ·  Amphichaeta Tauber, 1879

Species
  ·  Amphichaeta leydigi Tauber, 1879
  ·  Amphichaeta rostrifera Akinschina, 1984
  ·  Amphichaeta sannio Kallstenius, 1892